Pořádá

GALÉN - SYMPOSION, s.r.o.
a
Diabetická asociace České republiky (DAČR), z.s.

pod záštitou

Diabetologického centra Interní kliniky 2. LF UK a FN v Motole

Copyright © 2013 Galén Symposion, All Rights Reserved
tvorba www stránek People For Net a.s.