Všeobecné informace

pořádá:
Diabetická asociace České republiky (DAČR), z.s.
a GALÉN - SYMPOSION s.r.o.

v odborné spolupráci s
Geriatrickou interní klinikou 2. LF UK a FN v Motole

odborná garance programu:
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
Datum konání:
24. - 26. listopadu 2022
Místo konání:
KC Lázeňská kolonáda Poděbrady

V případě nepříznivé epidemiologické situace je změna podoby kongresu vyhrazena.

Vzdělávací akce je určena pouze pro odbornou veřejnost.

Copyright © 2013 Galén Symposion, All Rights Reserved
tvorba www stránek People For Net a.s.